Schließen

Straßenforschungsheft Nr. 443 Überarbeitung des Rechenverfahrens der RVS 3.114 Lärmschutz

Beschreibung Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Brunner, Hon.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Judith Lang, 144 Seiten, 28 Abbildungen, 37 Tabellen
 
Preise
Medium Netto + USt. Anzahl
Heft 11,82 € 10 %
Artikelgruppen